Patent Pending - Patentová ochrana
Patent Pending
Patenty pre životÚvod | Problém | Riešenie | Patent | Zariadenie | Galéria | Kontakt


Patent

line

Patentová ochrana

Patent 1Ideové riešenie
Zariadenie sme premysleli v každom detaile už vo fáze projektového návrhu. Prepracovali sme jednoduché ovládanie aby bolo vhodné aj pre deti a dôchodcov. Prevádzkovanie zariadenia a jeho údržba je veľmi jednoduchá.
Naša spoločnosť je vynálezcom, pôvodcom a držiteľom medzinárodného patentu na Automatické zariadenie a dávkovanie pečiva (tm). Na Slovensku máme zariadenie chránené zápisom Úžitkového vzoru 131/2012 na Úrade Priemyselného Vlastníctva a je mu poskytnutá plná patentová ochrana.

Medzinárodná ochrana

AUSRakúsko
Österreichise Patentamtsp

GERNemecko
Deutsches Patent- und Markenamt

CZEČesko
Úrad průmyslového vlastníctví

POLPoľsko
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

HUNMaďarsko
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivltala

UKRUkrajina
Державного підприємства 'Український інститут промислової власності'

RUSRusko
Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС)

ROURumunsko
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci

WIPO
WIPO
Svetová organizácia duševného vlastníctva (World Intellectual Property Office - WIPO)

EPO
EPO
Európsky patentový úrad (European Patent Office – EPO)
Patent 2Vlastný patent
Do robustného zariadenia sme použili nami vyvinutý a patentovaný mechanizmus, ktorý dokáže pečivo usporiadať a dávkovať bez poškodenia, pričom zabráni nežiadanému kontaktu so zákazníkom ešte pred jeho nadávkovaním.
Patent 2Materiály
Všetky použité materiály spĺňajú potravinárske normy a sú vhodné pre styk s potravinami. Zariadenie je certifikované vyhlásením o zhode CE, pri posudzovaní boli použité technické normy STN ISO 12100, STN EN 547-1+A1, STN 501110-1, a inými harmonizovanými a neharmonizovanými normami.
   
EN DE RU
X
Uvítali by ste zariadenie vo Vašich potravinách?
Áno[672]
Nie[52]