Preorder form / Predobjednávka

Názov spoločnosti / Company name


Vaša pozícia / Your position:


Váš email / Your email address:


Vaše tel. číslo / Your phone number:


Vaša adresa / Your address:
Koľko prevádzkujete potravinových prevádzok ?
How many food establishments operate ?


Koľko druhov nebaleného pečiva máte v ponuke ?
How many types of unpackaged bread you offer ?


Koľko kusov nebalených pekárenských výrobkov predáte denne ?
How many pieces of unpackaged bakery products you sell a day ?
Koľko zariadení by ste potrebovali ?
How many devices do you need ?


Koľko by ste boli ochotní zaplatiť za jedno zariadenie (nezáväzne) ?
How much would you be willing to pay for one device (tentative) ?